Valikoima julkaisujani

Olen koonnut tälle sivulle valikoiman julkaisujani.

Kirjallisuusterapia & Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen

 

Päivi Kosonen, Päiväkirja itsestä ja maailmasta huolehtimisen välineenä. – Päiväkirjojen jäljillä. Historiantutkimus ja omasta elämästä kirjoittaminen. Toimittaneet Maarit Leskelä-Kärki, Karoliina Sjö & Liisa Lalu. Vastapaino, 2020, 39–54.

Päivi Kosonen, Lukemisen tulevaisuus on lukupiireissä. – Mitä tapahtuu lukemiselle? Useita tekijöitä. Ellun Kanat, WSOY, 2020, 52–60.

Mäki, Silja & Kosonen, Päivi (2020) Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tukena. Virke 3/2020, 12–15.

Towards Therapeutic Reading, part III: Forms of Shared Reading. – Scriptum. Creative Writing Research Journal, Vol. 6 (2), 2019, 43-57.

Towards Therapeutic Reading, part II: The Interactive Process of Reading. – Scriptum. Creative Writing Research Journal, Vol. 1, No 1, 2019, 17–39.

Towards Therapeutic Reading. Part I: Identity Work. Growth and Development through reading. – Scriptum. Creative Writing Research Journal, Vol 5, No 2, 2018, 24–47.

Karl Ove Knausgårdin tiloissa. – Avain. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti. 3/2018, 120–129.

Kohti hoitavaa lukemista. Osa 2: Lukemisen vuorovaikutuksellisista prosesseista. – Kirjallisuusterapia 1–2/2018, 14–22.

Mitä me tiedämme? Esseen kirjoittaminen luovana ryhmäprosessina. – Kurinalaisuutta ja kuvittelua. Toimittaneet Emilia Karjula ja Tiina Mahlamäki. Turku: Tarke 2017, 94–112.

Kohti hoitavaa lukemista. Osa 1: Identiteettityöskentely: kasvua ja kehitystä lukemalla. – Kirjallisuusterapia 2/2017, 4–12.

Georges Perec: Ellis Island. Projektin kuvaus. Esseesuomennos. – Parnasso 6–7, 2017. [Sisältää suomentajan kirjoittaman esittelyn.]

Moderni omaelämäkerrallisuus & itsen kertomisen muodot. – niin&näin 3/2016, 43–49.

Tässä ja nyt – keskustelua tarinoista. Arvostelu Arabella Kurtzin & J.M. Coetzeen teoksesta The Good Story. Exchanges on truth, fiction and psychotherapy. Penguin 2015. – Kirjallisuusterapia 1/2016, 41–42.

Miten & missä kirjoittaminen vaikuttaa? – Lumooja. Kirjallisuuslehti 2/2016, 14–17.

Sacks viimeisellä matkallaan. Arvostelu Oliver Sacksin muistelmista On the Move. A life (2015). – Tieteessä tapahtuu 5/2016, 72.

Kirjoittamalla oman elämänsä subjektiksi. Arvostelu Pepi Reinikaisen teoksesta Elämässä eteenpäin. Irti uhriutumisesta. (Kirjapaja, 2014.) – Kirjallisuusterapia 1/2015, 39.

Luovan kirjoittamisen opetusohjelma aikuisten kasvun tueksi. Arvostelu Celia Huntin teoksesta Transformative learning through creative life writing. Exploring the self in the learning process. Routledge, 2013. – Kirjallisuusterapia 1/2016, 39–40.

Creative autobiography. From self-knowledge to the teaching of writing. – Scriptum, 2/2015.

Itsensä lukijat. Karl Ove Knausgårdin tuotannosta. – Parnasso 5/2015, 48–52.

Matkalle luovaan omaelämäkerralliseen kirjoittamiseen – itsetuntemukseen ja kirjoittamisen iloon. – Kirjallisuusterapia 1/2014, 9–12.

Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen. Itsetuntemusta kirjoittamisen opetukseen. – Kirjoittamisen taide ja taito. Toim. Emilia Karjula. Jyväskylä: Atena, 2014, 97–121.

Omaelämäkerrallinen kirjallisuus. – Suomennetun tietokirjallisuuden historia 1800-luvulta 2000-luvulle. Toim. Outi Paloposki & H.K. Riikonen. Helsinki: SKS, 2013, 482–496.

Ystävälle, paremmalle itselle. Abelardin omaelämäkerta Historia calamitatum mearum. – Ritvan ystäväkirja. Toimittaneet Maarit Leskelä-Kärki, Kirsi Tuohela & Kaisa Vehkalahti. Turku: k&h-kustannus, 2012, 285–295.

Vanhempia kirjallisuudentutkimuksen alan julkaisuja

Imperiumin perilliset. Esseitä brittiläisestä nykykirjallisuudesta. Café Voltaire -sarja, osa 2. Toimittaneet Päivi Kosonen, Päivi Mäkirinta & Eila Rantonen. Avain, 2009.

Lue Turun Sanomien arvostelu.

 

Moderni omaelämäkerta kertomuksena. – Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen. Toimittaneet Samuli Hägg, Markku Lehtimäki & Liisa Steinby. SKS, 2009, 282–293.

Tarinoiden paluu. Esseitä ranskalaisesta nykykirjallisuudesta. Café Voltaire -sarja. Toimittaneet Päivi Kosonen, Hanna Meretoja ja Päivi Mäkirinta. Avain, 2008.

Isokrateesta Augustinukseen. Johdatus antiikin omaelämäkerralliseen kirjallisuuteen. Atena, 2007.

Elämisen taidosta. Esseitä modernin kirjallisuuden tunnoista. Tampere UP, 2004.

Omaelämäkerrallisesta tyylistä. – Tutkija kertojana. Tutkimusprosessi, tunteet ja kirjoittaminen. Toimittaneet Johanna Latvala et al. Nykykulttuurin Tutkimuskeskuksen julkaisuja 79. Jyväskylän yliopisto 2004, 341–356.

Käännekohdan retoriikkaa. Hämärä ja kirkas omaelämäkerrallisessa kirjoituksessa. – Kielen ja kirjallisuuden hämärä. Toimittanut Päivi Mehtonen. Tampere UP 2002, 110–130.

Elämät sanoissa. Eletty ja kerrottu epäjatkuvuus N. Sarrauten, M. Durasin, A. Robbe-Grillet’n ja G. Perecin omaelämäkerrallisissa teksteissä. [Väitöskirja.] Tutkijaliitto, 2000.

Nancy K. Miller. Elämä ja teokset. – Feministejä. Aikamme ajattelijoita. Toimittaneet Anneli Anttonen, Kirsti Lempiäinen ja Marianne Liljeström. Vastapaino 2000, 239–254.

Muodottomat ja sukupuolettomat? Georges Perecin ja Nathalie Sarrauten katkonaiset kirjailijaomaelämäkerrat. – Liikkuvat erot. Sukupuoli elämäkertatutkimuksessa. Toimittaneet Matti Hyvärinen, Eeva Peltonen & Anni Vilkko. Vastapaino 1998, 103–124.

Subjekti. – Avainsanat. Feministinen käsitehistoria. Toimittaneet Anu Koivunen & Marianne Liljeström. Vastapaino 1996, 175–196.