Omaelämäkertatutkimus

Akateemisen asiantuntijuuden alueeni on omaelämäkerran lajihistoria. Olen opettanut yliopistossa omaelämäkerran lajihistoriaa ja klassikoita, julkaissut kirjoja ja artikkeleita antiikista nykypäivään, kirjoittanut vanhan ja nykyisen Euroopan omaelämäkerroista, tunnustuksista, myöhäismodernista omaelämäkerrasta, autofiktiosta, päiväkirjoista.

Viimeiset kymmenen vuotta olen työskennellyt keskiaikaisen omaelämäkertakirjallisuuden kanssa. Siihen liittyvä tietokirjahanke Egeriasta Margery Kempeen. Johdatus keskiaikaiseen omaelämäkertakirjallisuuteen (työnimi) muodostaa omaelämäkerran lajihistoriallisen hankkeeni toisen osan. Antiikin kirjallisuutta käsittelevä ensimmäinen osa Isokrateesta Augustinukseen. Johdatus antiikin omaelämäkerralliseen kirjallisuuteen ilmestyi 2007 (Atena Kustannus) ja sai hyvän vastaanoton.

Kirjallinen omaelämäkertatutkimus ei ole mikään erillinen saareke elämässäni, vaan niveltyy monin tavoin myös kirjallisuusterapeuttiseen työhöni. Itse asiassa se juuri muodostaa luovan omaelämäkerrallisen kirjoittamismenetelmän yhden kulmakiven. Viime aikoina olen ymmärtänyt aina vain syvemmin, että vanhan Euroopan omaelämäkerroilla on suuri merkitys oman aikamme ihmisille, ja koen yhdeksi tehtäväkseni tuoda eri paikoissa näkyviin sitä omaelämäkertoihin kirjoitettua vanhaa itsen muistamisen, itsen tuntemisen ja itsestä huolehtimisen perintöä, joka muodostaa kulttuurisen muistimme sammaloitumattoman pohjan.

Tässä linkki väitöskirjaani Elämät sanoissa.
Tässä linkki artikkeliini ”Moderni omaelämäkerrallisuus ja itsen kertomisen muodot”, joka ilmeistyi niin&näin-lehden numerossa 3/2016.