Ajatusmatka på svenska

Päivi Kosonen är docent i allmän litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet och Tammerfors universitet. Hon är också utbildad biblioterapeut (4-årig utbildning i biblioterapi + lösningsfokuserad psykoterapi), biblioterapiutbildare ock leder olika biblioterapeutiska läs- och skrivgrupper i Åbo där hon bor med sin familj.

Aktuell

Päivi deltar för tillfället (2018-2022) i Finska Akademins forskningsprojekt Identity Work: Narrative Agency, Metanarrativity, and Bibliotherapy kring läsning och potential av litterära berättelser inom olika läsgrupper, inklusive biblioterapeutiska grupper.

Biblioterapiutbildning i Sverige
Biblioterapi – att komma åt tankar och känslor med skrivande och läsande

Artiklar

Kosonen, Päivi 2018: ”Towards Therapeutic reading. Part I: Identity work: Growth and development through reading.” Scriptum. Creative Writing Research Journal 5:2, 24-47.

Kosonen, Päivi 2019: ”Towards Therapeutic Reading, Part II: The Interactive Process of Reading.” Scriptum. Creative Writing Research Journal 6:1, 17-39.