Ajankohtaista

Toimintaani 2024

Tällä hetkellä

Olen mukana Suoman Akatemian tutkimushankkeessa Syövän vastakertomukset: Muokkaamassa kerronnallista toimijuutta (Counter-Narratives of Cancer: Shaping Narrative Agency, 2023-2027), jossa muun muassa rakennamme uutta kirjallisuusterapeuttista ryhmäsovellusta.

Meneillään on Tampereella Kirjallisuusterapiaohjaajakouluts ja Helsingissä Kirjallisuusterapeuttikoulutus.

Minulle ei ole tällä hetkellä mahdollista ottaa uusia terapia- tai työnohjausasiakkaita.

Kursseja

Lukukahvila jatkuu syksyllä 2024. Ryhmä on täynnä.

Progoff-päiväkirjakurssi Valamossa 30.8.2024 – 1.9.2024. Lisätietoa ja ilmoittautuminen tästä linkistä.

Tulevia kirjallisuusterapiakoulutuksia

Kirjallisuusterapian seuraava ykköskurssi (Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä, 15 op) alkaa Tampereen kesäyliopistossa syksyllä 2024 (ks. alla).

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op, Tampereen kesäyliopisto 13.9.2024 – 8.2.2025, verkkokurssi.

Muuta

Juonnan Suomen tietokirjailijoiden tietokirjapäivän 12.7.2024 Kustavissa. Katso ohjelma tästä linkistä.

Tutkittua tietoa hoitavasta lukemisesta!

Yhdessä Juhani Ihanuksen kanssa toimittamani Hoitava lukeminen. Teoreettisia ja käytännöllisiä näkökulmia lukemistyöhön on julkaistu (Vastapaino 2022)! Monitieteinen teos avaa näköaloja niin lukemisen terapeuttiseen kuin hoitavaankin vaikutukseen – käytännöllisesti ja kriittisesti.

Lue lisää!